jaredramos:

Sulyap sa Kasaysayan
Nuong Agosto 11, taong 1644 nang matanggap ni Gobernador-Heneral Diego Fajardo y Chacon ang kautusan ng Papa Innocent X na nag-aangat sa Colegio de Santo Tomas bilang Universidad de Santo Tomas. 
Ang larawan sa kaliwa ay ang bulwagan ng lumang Universidad de Santo Tomas sa Intramuros. Kung ating titignan, makikita rito ang imahe ng patron, Sto. Tomas de Aquino sa itaas, sinusundan ito ng mga reproduksyon ng mga orihinal na pinta ni Diego Velasquez:  ang imahe nina Papa Innocent X, na nag-aangat sa pamantasan bilang isang universidad, at Haring Felipe IV, na nagpatupad na itatag ang Facultad ng Pilosopiya at Teolohiya sa UST. 
Ang mga larawan sa kanan ay ang orihinal at itsura ng mga gawa ni Velasquez.

jaredramos:

Sulyap sa Kasaysayan

Nuong Agosto 11, taong 1644 nang matanggap ni Gobernador-Heneral Diego Fajardo y Chacon ang kautusan ng Papa Innocent X na nag-aangat sa Colegio de Santo Tomas bilang Universidad de Santo Tomas. 

Ang larawan sa kaliwa ay ang bulwagan ng lumang Universidad de Santo Tomas sa Intramuros. Kung ating titignan, makikita rito ang imahe ng patron, Sto. Tomas de Aquino sa itaas, sinusundan ito ng mga reproduksyon ng mga orihinal na pinta ni Diego Velasquez:  ang imahe nina Papa Innocent X, na nag-aangat sa pamantasan bilang isang universidad, at Haring Felipe IV, na nagpatupad na itatag ang Facultad ng Pilosopiya at Teolohiya sa UST. 

Ang mga larawan sa kanan ay ang orihinal at itsura ng mga gawa ni Velasquez.

vivasantotomas
Posted by vivasantotomas
August 11, 2010 at 09:31 pm via jaredramos

  1. sigraceaytuma reblogged this from vivasantotomas
  2. vivasantotomas reblogged this from jaredramos
  3. jaredramos posted this
Photoblogs - Top Blogs Philippines